Anpassa träningen rätt för dig och ditt djur

Idag har kunskap om träningslära ökat markant även inom djurens områden och tävlingssäsongerna blir allt längre. Intensiteten och kraven på att hundarna ska kunna utföra ett effektivt arbete ökar i takt med kunskapsutvecklingen, även sällskapshundar aktiveras på ett helt annat sätt än tidigare och kan många gånger jämföras med en människa som är elitmotionär.

När hundidrotter utvecklas leder det ofta till att belastningen på våra hundar blir stor och inte ligger i fas med återhämtningen vilket i sin tur leder till överträning och belastningsskador som ofta är svåra att upptäcka eftersom hunden inte behöver visa någon smärtbild eller försämrad prestationsförmåga i början av tidigare nämnda tillstånd.

Viktiga faktorer för att nå en utveckling med sin hunds träning är att känna till hur och när man bör lägga fokus på olika moment i träningen som styrka, koordination, uthållighet och explosivitet. Genom att lägga upp en träningsplanering och periodisering av träningen med tanke på sina mål når man bästa resultat både för att optimera prestationer och ur hälsomässiga aspekter.

1964902_299021053598856_255953661156115058_nZeke 12 år  ska starta sitt styrketräningspass i ett anpassat lägre tempo.

Vi erbjuder träningsupplägg och handledda träningspass för idrottande hundar och arbetande hundar, t .ex hundar som används i tjänst av polis eller försvarsmakten, ledarhundar, vallhundar, jakthundar, draghundar, agilityhundar och hundar som tävlar i lydnads och bruksgrenar. Varje idrottande/arbetande hund drar nytta av att ha ett träningsprogram som är anpassat både för hundens och ägarens förutsättningar och mål. Träningen dokumenteras och utvärderas regelbundet för att nå ett optimalt utfall av den träning som utförs. Träningsuppläggning och handledning kan även ske på distans, då sker kontinuerlig uppföljning via mail och film som hjälpmedel för att nå uppsatt målsättning.

Utvecklingen inom veterinärmedicinen får våra smådjur att leva allt längre. Detta har ökat efterfrågan på behandlingar och anpassad träning som förbättrar livskvaliteten hos våra åldrande djur. En viktig åtgärd för att äldre djur troligen kan hålla sig friska längre är att ha en god kontroll på vikten för att undvika t ex. artros i leder och andra följdsjukdomar. Massage och ledmobilisering för ett äldre djur någon gång i månaden främjar och upprätthåller rörligheten i lederna. Rätt anpassad motion förebygger muskelatrofi, upprätthåller konditionen och kan lindra eventuella smärtbilder i rörelseapparaten. Tränar ett äldre djur under kontrollerade former och regelbundet ökar man troligen dess livskvalité! Regelbundna hälsokontroller hos veterinär är bra att utföra eftersom ett äldre djurs hälsotillstånd kan ändras snabbt.