Vibrationsbehandling

Vibrationsbehandling/träning

Vibrationsträning har funnits länge, redan under slutet av 1960 – talet användes vibrationsträning av ryska kosmonauter då deras muskler drabbades av förtvining av den tyngdlöshet som finns i rymden.

Under 80- och 90- talet genomfördes fler studier och träningsteorier som anammade ”sträckreflexteorierna” som uppnås vid vibrationsträning som sedan spreds via talet konstruerades de första kommersiella vibrationsträningsmaskinerna och efter millenniumskiftet dyker de första upp även i Sverige. De senaste tre åren har det vuxit stort och dem används idag på en mängd gym, hälsoklubbar, inom terapeutiskt verksamhet och i elitidrotts sammanhang. Flera verksamheter bygger helt sitt koncept kring vibrationsträning och många av deras besökare vittnar om ökad kraft, minskad värk och smärta, viktnedgång, ökad spänst i muskler och sena och ett förbättrat allmänbefinnande.

Vibrationsträning är dock fortfarande för de flesta Svenskar någonting nytt, och de flesta har aldrig hört talas om denna träningsform, eller begreppet vibrationsplatta eller vibrationsmaskin. Sverige ligger långt efter många andra länder när det gäller medvetenhet kring vibrationsträning och effekten av att rehabilitera kroppen med vibrationsplattor.

Hos trav och tävlingshästar används vibrationsbehandling både i Norge och i Sverige och framför allt i syfte att rehabilitera hästarna och med positiva resultat.
Det pågår även forskning i ämnet på hästar vid SLU i Uppsala..

Vibrationsträning/behandling på hundar är alldeles nytt, men här ligger Sverige långt fram.
På ReDog AB har vibrationsträning sedan en tid använts av rehabiliteringspersonalen och kliniska resultat dokumenteras kontinuerligt. Hundarna som behandlats har generellt både accepterat arbetsmetoden bra men framför allt visat att de tycker om den.

Beskrivning av hur vibrationsbrädan fungerar och hur den kan påverka hundens kropp så pass mycket som den gör.

Den faktor som påverkar träning/behandling är hastigheten eller svängningarna på vibrationsbrädan. WBV Functional trainer AV 004 utför rörelser på mellan 5 – 30 Hertz (svängningar per sekund). Rörelserna sker i vertikala plan (upp och ned) vilket ger lederna en normal belastning. Fördelen med det är att hunden känner sig bekant med rörelserna och stressen reduceras eller blir obefintlig redan vid första behandlingstillfället! Maskinen jobbar på 0,75mm amlitud från mittplanet och den totala rörelsen blir 1,5 mm under pågående träning/behandling..

Tusen muskelsammandragningar i flera muskelgrupper per minut!
Genom snabba rörelserna upp och ned uppnås en så kallad WBV (Whole Body Vibration) eller helkroppsvibrationseffekt av hunden. Under inflytande av impulserna från plattan framkallas en sträckreflex som får musklerna i hundens ben och ända upp till höfterna och bålen samt ryggen att spänna sig och slappna av omväxlande. Detta snabbare (12 – 30 hz) muskelarbete sker på impuls från ryggmärgen och utan inflytande av viljan från hunden.

Med 15 Hertz så framkallas dessa muskelkontraktioner 15 ggr/sekund i såväl sträckare som i böjar muskulatur och i flera muskelgrupper samtidigt (WBV). Det kommer att innebära att flera hundra muskelsammandragningar sker per minut! På 5 – minuter har musklerna fått lika många impulser till sammandragning som sker under längre tids fri motion för hunden.

Att välja rätt frekvens
Frekvens väljs efter vilka mål man har med träningen/behandlingen. Är man ute efter att stimulera blodcirkulationen, bildande av nya små kärl (kapillärer), fettförbränning eller styrketräning?

Valet av frekvensen (Hertz antalet/sekund) kommer avgöra hur kroppen svarar på behandlingen. Functional trainer har en bra bredd i sitt register och som arbetsmodell. Den kan därför uppnå många tränings/behandlingsområden och är speciellt anpassad för att fungera bra i rehabiliteringssyften där man oftast vill starta med att befrämja läkning (ökad blodcirkulation), men sedan stegra behandlingen till funktionell träning (kapillärbildning) och styrketräning (muskelstabilitet) för att återfå en kroppsegen fullgod stabilitet innan man anser att djuret kan friskförklaras helt igen. Då man kan behandla i så låga frekvensområden som på 5 hz så är risken för överbelastning minimal om man startar sin behandling försiktigt och arbetar enligt en progressions modell i sina behandlingar.

Den genomsnittliga tiden mätt hos en människa som behövs för en komplett muskelsammandragning/avslappningscykel ligger på ca 50 millisekunder. Detta motsvarar ca 22 Hertz. Om det överrensstämmer (vilket det kliniskt gör) på hundar så innebär det att träning under 20 Hertz ger tillräckligt med tid för muskeln att slappna av mellan varje muskelkontraktion. På detta sätt är risken för överbelastning minimal och träningen på Functional trainer kan teoretiskt utföras flera gånger per dag (inneliggande dysfunktionella patienter).

Under 10 Hertz
Vid frekvenser under 10 Hertz så framkallas inte sträckreflexen. Dessa låga frekvenser använd vid start i rehabilitering för balansträning, mobilisering, massage (cirkulation), återhämtning & avspänning. Men de kan naturligtvis användas som tillvänjning för den ”nye” patienten och för uppvärmning och nedtrappning innan och efter vattenträning exempelvis. På låga frekvenser påverkas Blodcirkulationen och Fettförbränning i stor grad. Nästan 100% av hundarna älskar denna avkopplande behandling. Många hundar sitter och njuter under sina behandlingar och hoppar mer än gärna upp på plattan. Lederna mobiliseras och musklerna värms upp hos hunden på ett synbart behagligt sätt. Kan med fördel användas på hundar med ryggmuskelspänningar och artros av rygg.

10 – 20 Hertz
Med träning/behandling på frekvensområde 10 – 20 Hertz försäkras återhämtning i hela systemet, muskel – sena – brosk – nerver. Tack vare den ändå ofantliga mängd repetitioner på kort tid så förbättras muskelns kapacitet och återhämtningsförmåga på ett mycket tidseffektivt sätt och träningen kan kombineras med exempelvis treadmill (löpand) hos den vältränade individen.

Träning/behandling mellan 10 – 20 Hertz med Functional trainer kan sammanfattas enligt följande:

 • Ökning av funktionell muskelkapacitet och förbättrad återhämtningsförmåga i ett stort antal samverkande muskelgrupper
 • Viss avslappning och ökat blodflöde i spänd muskulatur
 • Lindring av smärta och ospecifik ryggvärk
 • Normalisering av muskulär obalans
 • Ökad blodcirkulation med hälsorelaterade påföljder
 • Ökad microcirkulation på cell- och vävnadsnivå. Collagen, elasticitet i hud, brosk och vävnader.
 • Ökad densitet i benvävnad, motverkar benskörhet
 • Stimulerar brosket mellan leder
 • Förbättring av balansförmåga och reflexer

Över 20 Hertz
Träning/behandling över 20 Hz innebär så täta impulser att muskeln inte hinner slappna av mellan varje sammandragning. Träning i dessa frekvenser ökar muskelstyrkan ännu snabbare än vid träning mellan 10 – 20 Hertz, men eftersom pausen mellan muskelsammandragning och avslappningsfas är ofullständig så krävs det att man har kontroll på hur mycket träning och belastning hunden tål och att man tillåter tillräcklig återhämtning mellan träningstillfällena. Jag rekommenderar inte mer av denna träning än maximalt 2 ggr i veckan hos den friska individen. Denna typ av träning passar sig bäst under ledning av en van instruktör med kännedom om träningslära och kroppskännedom..

I vilka fall bör man inte använda sig av vibrationsträning/behandling?
Som vid alla fungerande behandlingsmetoder finns det indikationer och Kontraindikationer. I vissa fall bör man undvika behandling eller rådfråga och konsultera med sin veterinär först. All träning/behandling ska ske kontrollerat med instruktör/utövare. Om hunden har en akut skada eller infektion avrådes träning och vid följande fall bör man undvika vibrationsträning/behandling av djuret.

 • Dräktighet
 • Akut trombos
 • Allvarlig hjärt/kärlsjukdom
 • Pacemaker (finns men ovanligt)
 • Nyopererad, akut sårläkning
 • Hornhinneavlossning
 • Öronproblem
 • Navelbråck
 • Akuta inflammationstillstånd
 • Höft eller armbågsledprotes
 • Vid metallimplantat skall man konsultera veterinär
 • Akuta och i tidigt skede konservativa diskbråck (är en mycket bra behandlingsform efter den akuta fasen)
 • Wobbler syndrom (konsultera veterinär)
 • Epilepsi
 • Allvarlig benskörhet (konsultera veterinär)
 • Tumörer.

Vilka lämpar sig för vibrationsträning/behandling för?

 • För uppbyggnad och underhåll av allmänfysik
 • Som skadeförebyggande träning under tävlingssäsong
 • För spänstträning av muskler – sena
 • Ryggproblem som artros, spondylos, förkalkning av disk.
 • Neuromotoriska besvär
 • För behandling av obestämda smärtsymptom i rygg, höft, knä, bog, armbåge
 • För ökad rörlighet och smidighet i låst och spänd muskulatur
 • Benskörhet
 • Muskelförtvining
 • För överviktiga i igångsättningsskedet
 • Vid uppbyggnadsträning efter ledoperationer
 • Vid uppbyggnadsträning av bäcken instabilitet.

Hur ofta kan hunden träna på WBV Functional trainer?
Då träning/behandling på en Functional trainer kan ställas in i frekvensområden som tillåter kontinuerlig återhämtning kan hunden träna i princip dagligen. Men som vid all träning bör dosen vara mindre från början och stegras i takt med att man svarar positivt på träningen. 5 minuter starttid det första tillfället och en ökning med ca 2 minuter per besök stämmer ofta bra för dem flesta hundar men stanna på maximala 15 minuter som träning/behandling vid ett och samma besök. Validera och be djurägaren vara observant och återkoppla på tecken som muskelstramhet, ömhet och stelhet efter vila hos hunden vid nästa besök på djursjukhuset/kliniken. Träningsfrekvensen bör ligga på 1–3 ggr i veckan för att få påvisade effekter hos djuret..

Ersätter vibrationsträning/behandling andra träningsaktiviteter?
Ja och Nej – man får ingen påverkan på puls (hjärtat) och lungfunktionen, den så kallade konditionsträningen uteblir. Däremot kan vibrationsträning vara ett första steg mot att komma igång med aktiviteter som ger en förbättrad kondition. Vibrationsträning ökar musklernas kapacitet att ta emot blod och använda syret som bränsle och träningen förbättrar även muskelns återhämtningsförmåga.

Sammanfattningsvis bör er vibrationsträning/behandling kompletteras med träning som ger puls och förhöjd andningsverksamhet som träning på treadmill (löpband), raskare promenader mm. Efter övrig bedömning av hundens tillstånd och behov så bör även annan typ av dynamisk (rörlighet) träning som kavaletti, träning med benviktmanschetter, träning med klövjeväska och skogspromenader fungera positivt för hunden om hälsotillståndet klarar av det..

Satsa på att ha en skön och effektiv träningsstund med din fyrbenta träningskamrat!